Diakoniakylätoimikunnat

Diakoniakylätoimikunnat kokoontuvat kukin oman aktiivuutensa mukaan diakoniatyöntekijän johdolla. Diakoniakylätoimikunnat pitävät diakoniapiirejä ja -iltoja, joiden tarkoituksena on tavata toisia ihmisiä ja huolehtia lähimmäisistä. Toimikunnat käyvät vierailuilla palvelukeskuksissa ja järjestävät mm. myyjäisiä, arpajaisia ja kirpputoreja. Saaduilla tuloilla autetaan mm. akuutissa avun tarpeessa olevia sekä muistetaan kylän varttuneita ja perheitä joulupaketein. Tarkemmat tiedot tapaamisista tapahtumasivuilla. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.

  • Kestilä : Leiviskänrannan-, Järvikylän-, Hyvölänrannan-, Väyrylänsaaren-, Rivinperän-, Mäläskänkylän- ja  kirkonkylän diakoniakylätoimikunta.
  • Pyhäntä: kirkonkylän- ja Tavastkengän diakoniakylätoimikunta.
  • Piippola: Leskelän diakoniakylätoimikunta