Hautapaikat ja hautojen hoito 2024.

Hautapaikkamaksut

ARKKU Hautapaikka  Haudankaivuu  Haudan peittäminen  Yhteensä
Veteraanit + puoliso          0 €           0 €      180 €     180 €
Paikkakuntalainen        50 €       200 €      180 €     430 €
Ulkopaikkakuntalainen      200 €       200 €      180 €     580 €

 

Siunaustilaisuus kirkossa, kirkkoon kuulumaton, tilan vuokra 50 €.

UURNA

 Hautapaikka                       lunastamaton  

Haudan kaivaminen
Veteraanit + puoliso 0 €   0 €
Paikkakuntalainen 50 € 50 €
Ulkopaikkakuntalainen 200 € 50 €

 

Havut   50 € (haudankaivaja toimittaa).

HAUTAPAIKKA

Jos omaiset peittävät haudan itse, tulee hauta peittää kokonaan ja mahdollisimman pian arkun laskemisen jälkeen. Kesäaikana kuukauden kuluessa haudalta on poistettava havut, kukkalaitteet ja kynttilöiden jäänteet.

Hautamuistomerkit ja niiden ylläpito kuuluu hautapaikkojen haltijoille. Haudanhoitosopimukset eivät sisällä muistomerkkien hoitoa.

Hautakiven oikaisussa omaiset voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi hautakiviliikkeisiin tai suorittaa oikaisun itse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hautojen hoitomaksut vuonna 2024 

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on kirkkoneuvoston valvonnan alaisena pitää hautapaikat sovitun määräajan kunnossa (enintään 10 vuotta).  Hoitokustannukset jakautuvat sopimuskauden mukaan siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksista ko. ajalta.

PITKÄAIKAISTEN SOPIMUSTEN HINNAT:

10-vuoden hoito:

                         1 kukka:      2 kukkaa:     3 kukkaa:     4 kukkaa:      5 kukkaa:

                            670,00 €       720,00 €        770,00 €       820,00 €         870,00 €

(5-vuotta)         335,00 €       360,00 €        385,00 €       410,00 €         435,00 €

5 vuoden sopimushinnat ovat puolet 10 vuoden hinnoista.

Joulukynttilöiden sytyttäminen ei kuulu sopimuksien piiriin.

Haudalla on oltava muistokivi tai muu pysyvä laite, josta vainajien nimet vaikeuksitta saadaan selville.

Edellä mainittuihin hintoihin sisältyy normaali kesähoito sekä kohtuullinen kukkakoristus. Kukkia istutetaan sovitun hautasijaluvun mukaan.

Omaisten tuomat lisäkukat hoidetaan.

HAUTOJEN KESÄHOITO:

Kesähoito sisältää kukkakoristuksen hautasijaluvun mukaan sekä normaalin perushoidon.

1 kukka:      2 kukkaa:     3 kukkaa:     4 kukkaa:      5 kukkaa:

  80,00 €        90,00 €          100,00 €        110,00 €        120,00 €

Hautainhoidon perushinnat on sidottu elinkustannusindeksiin.  

Hautainhoitosopimuksia tekee seurakunnan talouspäällikkö. SOPIMUKSIA TEHDÄÄN AJALLA 1.4.-31.5. Tämän jälkeen sopimuksia ei oteta vastaan.

(puhelin 040 562 1270)  (sähköposti: riitta.havela@evl.fi )