KORONATURVALLISUUSOHJE Siikalatvan seurakunnassa 9.1.2022 alkaen: Pohjois-Suomen AVI on tehnyt 9.1.2022 päätöksen, jolla kielletään Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 9.–31.01.2022.

Jumalanpalveluksen jouluaikana voidaan toteuttaa seuraavin rajoituksin. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistujien enimmäismäärät Siikalatvan seurakunnassa: Pulkkilan kirkkoon 130 henkeä, Piippolan kirkkoon 75 henkeä, Pyhännän kirkkoon 90 henkeä, Kestilän kirkkoon 100 henkeä ja Rantsilan kirkkoon 150 henkeä.

Siikalatvan seurakunnassa noudetaan asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

• asiakkaille ja osallistujille annetaan mahdollisuus riittävän etäisyyden ylläpitämiseen, käsien puhdistamiseen ja annetaan muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet.

• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Kirkoissa on käytössä joka toinen penkkirivi. Tarvittaessa seurakuntalaiset ohjataan kirkon eri osiin, jotta etäisyydet voidaan pitää.

Seurakunnan tiloissa järjestävät muisto- ja muut seurakuntalaisten järjestämät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia. Toivomme, että niissä annetaan mahdollisuus etäisyyksien pitämiseen ja noudatetaan hygieniaohjeita.

Konsertit, kerhot ja muut aikuisille suunnatut titilaisuudet perutaan ja rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.

Lasten ja nuorten kerho- ja pienryhmätoiminta sekä rippikoulu jatkuvat voimassaolevat kokoontumisrajoitukset ja hygieniaohjeet huomioiden. 12 -vuotiaille ja sitä vanhemmille järjestetyssä toiminnassa käytetään maskia. Otamme toiminnassa huomioon mahdolliset kunnan antamat tarkemmat ohjeet ja rajoitukset.

Siikalatvalla 11.1.2022

Heikki Karppinen

Kirkkoherra

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Siikalatvan seurakunnan koronaohje 4.6.2021

Koronatartuntojen määrä Oulun hiippakunnan alueella on kääntynyt laskuun ja rokotukset etenevät suunnitellusti. Tartuntalain 58 c § on voimassa koko hiippakunnassa, myös Lapin sairaanhoitopiirissä, josta rajoitukset on nyt kokonaan purettu.

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksiin seurakuntalaisia voi tulla jumalanpalveluksiin. Edelleen on annettava mahdollisuus lähikontaktin välttämiseen seurakunnan tiloissa. Kirkkoihin vois tulla seurakuntalaisia niin että em. raja voidaan toteuttaa. Tämä tarkoittaa, että Rantsilan ja Pulkkilan kirkoissa n. 200 henkeä. Piippolan ja Kestilän kirkoissa n. 150 henkeä ja Pyhännän kirkossa n. 100 henkeä. Ehtoolliset jaetaan edelleen alttarin edestä ja ehtoolliselle tullaan jonossa.

Sunnuntaisin yksi jumalapalvelus (klo 10.00) välitetään suoratoistona (striimattuna tai radiossa) seurakunnan käytössä olevien sähköisten viestintäkanavien kautta.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisissa toimituksissa koskevat samat rajoitukset kuin jumalanpalveluksia.

Muistotilaisuuksia voidaan järjestää seurakunnan tiloissa ja osallistujien Voidaan mitoittaa seurakuntataloon niin, että lähikontakteja voidaan välttää. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kolmestakymmenestä – viiteenkymmeneen henkeen seurakuntatalon koosta ja tilaisuuden ohjelmasta riippuen. Kaikille on taattava mahdollisuus lähikontaktin välttämiseen

Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Kirkollisissa toimituksissa henkilökunta käyttää maskeja. Suosittelemme toimituksiin osallistujille maskien käyttämistä. Osanottajat vastaavat itse maskeista.

Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi vielä se, että varsinainen kirkollinen toimitus kirkossa tai kappelissa ei ole ”yksityistilaisuus”, vaikka näin on voinut joistakin viranomaislausunnoista päätellä. Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää ja siten uskonnollisia tilaisuuksia, joita säädellään kirkkolailla, ei kokoontumislailla. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset eivät siis ole kokoontumislain tarkoittamia ”julkisia kokoontumisia”, mutta eivät myöskään yksityistilaisuuksia. Sen sijaan kirkollisen toimituksen jälkeinen perheen johdolla tapahtuva juhla (muistotilaisuus, hääjuhla) ovat yksityistilaisuuksia samoin kuin kodissa tapahtuva kaste.

Rippikoulu

Rippikoululeirit toteutetaan suunnitellusti.

Konfirmaatiomessujen osallistujamäärissä noudatamme jumalanpalveluksista annettua ohjetta.

Konfirmaatiomessut striimataan.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet

Konsertteja voidaan järjestää kokoontumisrajoitusten antamissa rajoissa.

Seurakuntien kokoava viikkotoiminta

Alle 18-vuotiaiden harrastus ja ryhmätoiminta voi jatkua.

Viikkotoimintaa voidaan avata kokoontumisrajoitusten antamissa rajoissa.

Kotikäynnit ja yksityinen ehtoollinen

Kotikäyntejä ja yksityisiä ehtoollisia voidaan niin sovittaessa järjestää.

Hoivakodeissa ja vastaavissa laitoksissa vierailujen osalta toimitaan kunnan tai ao. laitoksen ohjeiden mukaan.

Tämä ohje on Siikalatvan seurakunnassa voimassa toistaiseksi.

Seuraamme valtioneuvoston, AVIn ja kuntien määräyksiä ja noudatamme niitä. Muutokset mahdollisia. 

Siikalatvalla 4.6.2021

Heikki Karppinen

kirkkoherra