Siikalatvan seurakunnan koronaohje 9.4.2021

Suomi on poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi. Koronatilanne on viimeisen kahden viikon aikana oleellisesti rauhoittunut ja Länsi-Pohjaa lukuun ottamatta koko hiippakunnan laaja alue on nyt perustasolla.

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksiin seurakuntalaisia voi tulla jumalanpalveluksiin. Käytämme kirkoissamme sektori mallia, joka mahdollistaa seurakuntalaisten läsnäolon kirkoissa seuraavasti Rantsilan, Piippolan, Pulkkilan ja Kestilän kirkoissa 30 henkilöä ja Pyhännän kirkossa 20 henkilöä. Ristikirkoissa sakaroista muodotetaan oman kymmenen hengen kupla. Pulkkilan ja Kestilän kirkoissa käytetään sakaroissa olevia parvia ja Pyhännän kirkossa jaetaan kirkkosali kahteen osaan keskikäytävän molemmin puolin. Jumalanpalvelukset ovat sanajumalanpalveluksia myös messuja voidaan pitää erityistä varovaisuutta noudattaen ja ehtoolliselle tullaan sektoreittain. Jumalanpalvelukset välitetään suoratoistona (striimattuna, radiossa) seurakunnan käytössä olevien sähköisten viestintäkanavien kautta.

Messuissa järjestetään mahdollisuus jälkiehtoolliseen. Ehtoollishartauksia voidaan järjestää kappelien kirkossa tai seurakuntataloilla annettujen ohjeiden antamissa rajoissa. Niistä ilmoitetaan erikseen seurakunnan nettisivuilla. 

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisissa toimituksissa koskee samat rajoitukset kuin jumalanpalveluksia. Kaikissa kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, kaste ja avioliittoon vihkiminen) pastoraalisen harkinnan perusteella voi olla hieman enemmän osanottajia, jos 2 metrin turvavälejä ja muita turvaohjeita kyetään noudattamaan.

Jumalanpalveluksessa tai kirkollisessa toimituksessa työskenteleviä seurakunnan työntekijöitä ei tarvitse lakea mukaan tilaisuuteen osallistuviin. Tilaisuuden tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla koordinaatioryhmän ohjeen mukaisesti ”pienimuotoinen”. Muistotilaisuuksia ja muita tilaisuuksia ei järjestetä seurakunnan tiloissa tämän ohjeen voimassaoloaikana.

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuuksiin Siikalatvan seurakunnan työntekijät eivät tämän ohjeen voimassa oloaikana osallistu.

Hautaan siunaamisen osalta suosittelemme striimaamista suljettuun ryhmään, tilaisuuden videoimista, kukkien laskun organisoimista ennen siunaustilaisuutta yksitellen tai perhekunnittain. Suosittelemme suuremman muistotilaisuuden järjestämistä koronatilanteen helpottaessa esimerkiksi kesällä.

Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Kirkollisissa toimituksissa osanottajat ja henkilökunta käyttävät maskeja. Suosittelemme toimituksiin osallistujille maskien käyttämistä. Osanottajat vastaavat itse maskeista.

Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi vielä se, että varsinainen kirkollinen toimitus kirkossa tai kappelissa ei ole ”yksityistilaisuus”, vaikka näin on voinut joistakin viranomaislausunnoista päätellä. Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää ja siten uskonnollisia tilaisuuksia, joita säädellään kirkkolailla, ei kokoontumislailla. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset eivät siis ole kokoontumislain tarkoittamia ”julkisia kokoontumisia”, mutta eivät myöskään yksityistilaisuuksia. Sen sijaan kirkollisen toimituksen jälkeinen perheen johdolla tapahtuva juhla (muistotilaisuus, hääjuhla) ovat yksityistilaisuuksia samoin kuin kodissa tapahtuva kaste.

Rippikoulu

Rippikoulujen toteuttamiseen valmistaudutaan seurakunnassamme. Jos toinen aste on lähiopetuksessa toukokuussa, niin leirejä voidaan kesän aikana suunnitellusti toteuttaa. Leiri ja rippikouluryhmän oma ”kupla” on itse asiassa turvallisempi ratkaisu kuin päiväkoulu.

Konfirmaation toteutusta voi harkitsemme leirijakson päätteeksi ja valmistaudumme konfirmaatioiden striimaamiseen. Konfirmaation väkimäärä riippuu tuolloin voimassa olevista kokoontumisrajoituksista.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet

Konsertteja ei järjestetä tämän ohjeen voimassa olon aikana yleisötilaisuuksina.

Seurakuntien kokoava viikkotoiminta

Siikalatvan seurakunnassa kaikki kokoava toiminta ja pienryhmätoiminta keskeytetään 25.4.2021 asti. Alle 18-vuotiaiden harrastu ja ryhmätoiminta voi jatkua 25.4.2021 asti.

Jos seurakunnan alueen toisessa kunnassa keskeytetään alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta ja jos yläkoulu on toisessa kunnassa etäopetuksessa, keskeyttää seurakunta myös isostoiminnan 29.3. – 25.4.2021.

Yli 18-vuotiaiden viikkotoiminta on tauolla 25.4.2021 asti.

Kotikäynnit ja yksityinen ehtoollinen

Kotikäyntejä ja yksityisiä ehtoollisia suoritetaan vain painavista sielunhoidollisista syistä. Hoivakodeissa ja vastaavissa laitoksissa vierailujen osalta toimitaan kunnan tai ao. laitoksen ohjeiden mukaan.

Tämä ohje on Siikalatvan seurakunnassa voimassa 25.4.2021 asti.

Seuraamme valtioneuvoston, AVIn ja kuntien määräyksiä ja noudatamme niitä. Muutokset mahdollisia. 

Siikalatvalla 9.4.2021

Heikki Karppinen

kirkkoherra