Hautaan siunaaminen ja hautajaiset

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Samalla tulee vastaan elämän rajallisuus. Luopumisen hetkellä voimme jättää menetetyn läheisen elämän suurempiin käsiin. Kristinuskon sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijöiltä saat keskusteluapua. Keskustelu toisen ihmisen kanssa voi tuoda lohdutusta ja voimia surun taakkaan.

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten vastuulla, mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse hoitaa yksin. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Siunauksen järjestelyihin, ajankohtaan ja hautapaikkaan liittyen voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon.  

> Kirkkoherranviraston yhteystiedot

Hautajaismusiikki

Hautaansiunaamisen ja muistotilaisuuden musiikista sovitaan papin tai kanttorin kanssa. Omaiset voivat esittää toiveita virsien, hengellisten laulujen, yksinlaulun, urkumusiikin tai pianomusiikin osalta tai pyytää niistä kanttorilta ehdotuksia. Toiveet pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle.  Jokin laulu, joka ei ole lähtökohtaisesti hengellinen, voi kuitenkin sopia hyvin vainajalle ja muistotilaisuuteen ja olla omaisia lohduttava.

Näytteitä hautajaismusiikista voi kuunnella esimerkiksi Oulun ev.lut. seurakuntien nettisivuilla.

 

Vapaaehtoiset arkunkantajat

Joskus lähiomaisten piiri on niin pieni, ettei löydy arkulle kantajia. Yleensä kantamassa on kuusi henkilöä, useimmien miehiä, myös naiset voivat olla kantajia. Jokskus selvitään jopa neljällä.

Olemme keränneet jokaiseen kappeliin nimilistaa henkilöistä, jotka voivat olla tarvittaessa kantamassa läheisenne arkkua. Yhteystiedot henkilöistä saa kirkkoherranvirastosta tai seurakunnan papilta.

Veteraanihautausten käytännöt

Keskuudessamme on vielä sotiemme veteraaneja. Veteraanihautausten tavat ovat erilaisia eri seurakunnissa, myös seurakuntiemme kappeleiden erityylisiä käytäntöä olemme kunnioittaneet niin paljon, että toimimme niiden mukaan.

Kaikissa veteraanien hautajaisissa laskevat järjestöjen edustajat seppeleen. Lisäksi semoniaan kuuluu isänmaallinen laulu tai soitto. Osallistuva seurakunta kunnioittaa muistamista seisten.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook