Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa tai toisessa kirkkokunnassa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti.

Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisten avioliittojen kohdalla tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä. Siunaamistilaisuuden kulun eri vaihtoehdot löytyvät tavallisen virsikirjan viimeisiltä sivuilta eli liiteosasta sekä kirkollisten toimitusten kirjasta. Kaava sisältää myös ehdotuksia sopiviksi Raamatun jakeiksi ja rukouksiksi.

Siunaamistilaisuus kestää keskimäärin 30 minuuttia.  Muun muassa tilaisuuteen valittu musiikki vaikuttaa sen kestoon.

Merkittävin ero avioliiton siunaamisen ja vihkimisen välillä on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei myöskään ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai muuta musiikkia. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai jossain muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. Pappi ja siunattavat sopivat asiasta yhdessä.

Avioliiton siunaaminen voidaan suorittaa missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta. (Lähde: evl.fi)

Kun haluatte avioliiton siunaamisen, ottakaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook