Tietosuoja seurakunnassa

Siikalatvan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

 

Tietosuojaselosteisiin voi tutustua tarkemmin Siikalatvan seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Myös lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla kirkkoherranvirastossa.