Tietosuoja seurakunnassa

Siikalatvan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

 

Tutustu henkilörekistereitä koskeviin tietosuojaselosteisiin:

Diakoniatyö

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri (kirjuri)

Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö

Lähetystyö

Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Siikalatvan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.