Siikalatvan seurakunnan strategia

Seurakunnan strategiaa päivitettiin syksyllä 2015. Strategiapaperin visuaalinen ilme pysyi entisenlaisena. Viisilehtinen apila kehittyi viisilehtisen ketunleivän muotoon. Kappelit ovat nyt lähempänä toisiaan ja muodostavat viiden sydämen kokonaisuuden.

Missio mukailee Suomen ev.lut. kirkon missiota:

  • Siikalatvan seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visiona seurakunnastamme vuonna 2020 on ilmaistu kahdella lauseella:

  • Siikalatvan seurakunta on yksi, kaikkien yhteinen seurakunta, joka saa voimaa alueidensa historiasta ja identiteetistä.
  • Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.

Painopisteet vuoteen 2020:

  • Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille ja ne valmistellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
  • Seurakunta jalkautuu ihmisten pariin ja toimii siellä missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
  • Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Vapaaehtoisena palveleminen tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi.
  • Seurakunnan tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan.
  • Seurakunnan jäsenyyttä arvostetaan.

Käytännöllisiä toimia painopisteiden toteutumiseen ovat henkilöstön koulutuksen suuntaaminen jumalanpalvelukseen ja vapaaehtoistoimintaan. Väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta huolimatta seurakunnan perustehtävän toteuttaminen tehdään mahdolliseksi.

Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Henkilöstön määrä laskee 15. Tehtäviä ulkoistetaan. Vapaaehtoistyötä kehitetään. Työmotivaatiota ja työntekijöiden jaksamista tuetaan. Toimintoja keskitetään. Toimintaa tukemattomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Kirkkoherranvirasto toimii Pulkkilassa. Metsänmyynnistä saaduilla varoilla turvataan tulevat investoinnit ja rahoitusvaihtelut.

Siikalatvan seurakunnan strategia

Siikalatvan seurakunnan toimintaorganisaatiokaavio