Terveisiä Keniasta!

Täällä Keniassa suoritettiin väestönlaskenta elokuun lopulla. Wikipedian tämän hetkisen arvion mukaan Keniassa on noin 50 miljoonaa ihmistä, jotka jakautuvat lähes 50 eri heimoon. Eri heimoilla on omat kulttuurinsa ja tapansa. Erityisesti paimentolaisheimoilla on moniavioisuus edelleen tavallista. Pienten tyttöjen ympärileikkaus sekä lapsiavioliitot kuuluvat edelleen usean heimon tapoihin.

Evankeliumiyhdistys työskentelee yhteistyökirkon, ELCK, kanssa tyttöjen ympärileikkausta ja lapsinaittamista vastaan Credo-ohjelman kautta. Credo antaa suomalaisten kummien tukemana noin 40 tytölle mahdollisuuden koulunkäyntiin ja opiskeluun pakkoavioliiton sijasta. Toiset tytöt ovat karanneet kotoaan kenties kirkon evankelistan luokse apua pyytämään. Heillä saattaa siteet kotiin katketa kokonaan. Toisten kohdalla kyetään yhteistyöhön perheen kesken.

Ohjelmassa toimiva Susan-diakonissa on tyttöjen tukihenkilö. Hän pyrkii sovitteleviin keskusteluihin vanhempien ja huoltajien kanssa. Tytöt saavat kouluissa kristillistä kasvatusta ja Raamattu-seminaarilla ja muilla kokoontumisilla pyrimme rohkaisemaan ja tukemaan heidän kulkuaan Taivaan tiellä.

Toiset tytöt ovat erittäin motivoituneita opiskelijoita ja etenevät yliopistoon asti. Toiset hakeutuvat terveysalalle ja haluavat tulevaisuudessa työskennellä Credon sanomaa eteenpäin vieden. Jotkut ovat halukkaita avioliittoon ja perheen perustamiseen heti lukion käytyään. Kiitämme jokaisesta tytöstä, joka saa kasvaa aikuiseksi naiseksi, ennen avioliittoa.

Maasai-pastori kertoo, että edelleen on kyliä, joissa ajatellaan, että ympärileikkaamaton tyttö voi tuoda kirouksen perheelleen. Tämän todettuaan, hän muistuttaa meitä Roomalaiskirjeen sanasta, että Jeesuksessa meillä on turva. “Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.” Room. 8:1

Raamatun alkulehdillä kerrotaan, miten Jumala on luonut meidät ihmiset. Olemme kaikki Jumalan luomia, äärettömän arvokkaita, Hänen kuviaan. “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16 Tätä sanomaa haluamme olla välittämässä eteenpäin Credo-tytöille ja yhteisöihin. Monet tytöistä toteavatkin, että Jumalan armosta he ovat kyenneet antamaan anteeksi vanhemmilleen ja rukoilemaan muutoksen puolesta yhteisössään. He katsovat luottaen tulevaisuuteen Jumalaan elämässään turvaten.

 

Satu Arkkila

Nimikkolähetti