Diakoniakylätoimikunnat

Diakoniakylätoimikunnat kokoontuvat kukin oman aktiivuutensa mukaan diakoniatyöntekijän johdolla. Diakoniakylätoimikunnat pitävät diakoniapiirejä ja -iltoja, joiden tarkoituksena on tavata toisia ihmisiä ja huolehtia lähimmäisistä. Diakoniakylätoimikunnat käyvät vierailuilla palvelukeskuksissa ja järjestävät mm myyjäisiä, arpajaisia ja kirpputoreja. Saaduilla tuloilla autetaan mm akuutissa avun tarpeessa olevia ja muistetaan kylän vanhuksia ja perheitä joulupaketein. Tarkemmat tiedot tapaamisista tapahtuma-sivulla. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.

  • Kestilä : Leiviskänrannan -, Järvikylän -, Hyvölänrannan- , Väyrylänsaaren -, Rivinperän -, Mäläskänkylän - ja  kirkonkylän diakoniakylätoimikunta.
  • Pyhäntä: kirkonkylän- ja Tavastkengän diakoniakylätoimikunta.
  • Piippola: Leskelän diakoniakylätoimikunta