Uutiset

SAISINKO VIRKATODISTUKSEN?

8.1.2018 14.42

Allakka-kuva1_L.jpg

Tämä on pyyntö, jonka saamme esittää tämän vuoden alusta Oulun aluekeskusrekisterille. Siikalatvan seurakunta on liittynyt ensimmäisten joukossa juuri perustettuun Oulun aluekeskusrekisteriin, joka hoitaa mm. tietojenluovuttamisen Kirjurista ja vanhoista kirkonkirjoista sekä perhelehdiltä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi asian joulukuun kokouksessaan. Liittymisen taustalla on kirkkohallituksen tähän suuntaan ohjaava strategia sekä oman seurakunnan palveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa.  Seurakuntien yhteistyössä hoidettaviksi tehtäviksi sopivat parhaiten talous- ja jäsenrekisteriasiat.

 

Voisi todeta, että virkatodistus / sukuselvitys on yhtä pätevä, on se tehty Pulkkilassa tai Oulussa. Kirkonkirjojen digitointi on asia, jonka jälkeen tällainen yhteistyö on mahdollinen.  Viime vuoden lopulla ns. digitarkastus saatiin valmiiksi.  Sukuselvitysten kirjoittaminen on taito, jonka voi oppia vain selvityksiä tekemällä. Tehtävä on mielenkiintoinen, mutta ei liene tarpeellista, että jokaisella paikkakunnalla olisi tehtävän hallitsevia työntekijöitä. Uudessa tilanteessa, jossa tietoturva-asiat ovat entistä tarkemmin säädeltyjä, tämä kehityksen suunta on perusteltu.

 

Oulun aluekeskusrekisteriin kuuluvat Oulun ev.-lut. seurakuntien lisäksi Hailuodon, Keminmaan, Lumijoen, Pellon, Siikalatvan, Tervolan ja Utajärven seurakunnat.

Muutoksesta johtuen virkatodistukset ja sukuselvitykset mm. Siikalatvan sekä siihen kuuluvien entisten itsellisten seurakuntien (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä ja Rantsila) osalta tilataan 1.1.2018 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä puh. (08) 316 1303 tai  verkko-osoitteessa: https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/virkatodistus

 

Siikalatvan seurakunnassa henkilökunta on vähentynyt. Nykyinen järjestely, jossa virastossa on yksi toimistosihteerin virka, toiminee nyt jatkossa paremmin. Monialaisen tehtävän yksi iso osa-alue siirtyy aluekeskusrekisteriin. Yhden henkilön työtaakka tulee näin kohtuullisemmaksi.

 

Edelleen seurakuntalaisia palvellaan kirkkoherranvirastossa ajan- ja tilanvarauksissa, tiedotuksessa ynnä muissa asioissa. Esimerkiksi pyynnön avioliiton esteiden tutkimisesta voi käydä tekemässä kirkkoherranvirastossa Pulkkilassa. Todistuksen tutkinnasta tekee Oulun aluekeskusrekisteri, josta todistus postitetaan kihlaparin antamaan osoitteeseen.

Vastaus alun kysymykseen: Saatte virkatodistuksen, mutta sen voi tilata Oulun aluerekisteristä ja jos tilaus tulee Siikalatvan kirkkoherranvirastoon ohjaamme sen aluerekisteriin tehtäväksi.

Siikalatvan kirkkoherranvirastosta           Merja Jyrkkä ja Eija Holappa

« Uutislistaukseen